29/10/2020 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ vận Tây Hồ trúc chi ca kỳ 3
次韻西湖竹枝歌其三

Tác giả: Đinh Phục - 丁復

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/08/2014 12:24

 

Nguyên tác

錢唐潮來兩岸平,
錢唐潮落江月明。
錢唐女子新樓閣,
夜半吹簫鸞鳳鳴。

Phiên âm

Tiền Đường triều lai lưỡng ngạn bình,
Tiền Đường triều lạc giang nguyệt minh.
Tiền Đường nữ tử tân lâu các,
Dạ bán xuy tiêu loan phụng minh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước ngang bờ Tiền Đường triều đến
Khi triều đi trăng sáng trên sông
Giai nhân thổi địch lầu hồng
Nửa đêm loan phụng hoà cùng tiếng tiêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Phục » Thứ vận Tây Hồ trúc chi ca kỳ 3