28/05/2024 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Cao Tổ
漢高祖

Tác giả: Trần Anh Tông - 陳英宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2008 08:18

 

Nguyên tác

誅秦滅項救生靈,
駕御英雄大業成。
不是高皇恩德薄,
韓彭終自棄韓彭。

Phiên âm

Tru Tần diệt Hạng cứu sinh linh,
Giá ngự anh hùng đại nghiệp thành.
Bất thị Cao Hoàng ân đức bạc,
Hàn, Bành chung tự khí Hàn, Bành.

Dịch nghĩa

Đánh Tần, diệt Hạng, cứu dân chúng,
Chế ngự anh hùng, hoàn thành sự nghiệp lớn.
Chẳng phải ơn đức của Cao Tổ mỏng manh,
Mà rốt cuộc do Hàn, Bành tự hại Hàn, Bành.

Bản dịch của Nguyễn Đổng Chi

Phá Tần, diệt Hạng cứu sinh linh,
Sai khiến anh hùng nghiệp lớn thành.
Đâu phải nhà vua ơn đức bạc,
Hàn, Bành làm chết lấy Hàn, Bành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Tông » Hán Cao Tổ