24/10/2021 22:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều tiếu lệnh
調笑令

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/01/2008 05:50

 

Nguyên tác

明月,明月,
照得离人愁絕。
更深影入空床,
不道幃屏夜長。
長夜,長夜,
夢到庭花陰下。

Phiên âm

Minh nguyệt, minh nguyệt,
Chiếu đắc ly nhân sầu tuyệt.
Canh thâm ảnh nhập không sàng,
Bất đạo vi bình dạ tràng.
Trường dạ, trường dạ,
Mộng đáo đình hoa âm hạ.

Bản dịch của Nam Long

Giăng sáng, giăng sáng,
Chiếu rọi ly nhân sầu cạn.
Canh khuy bóng xế giường không,
Chẳng biết sau rèm mịt mùng.
Mù mịt, mù mịt,
Mộng đến đình hoa vấn vít.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Điều tiếu lệnh