06/07/2022 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 2
過東都別樂天其二

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 07:43

 

Nguyên tác

自識君來三度別,
這迴白盡老髭鬚。
戀君不去君須會,
知得後迴相見無。

Phiên âm

Tự thức quân lai tam độ biệt,
Giá hồi bạch tận lão tỳ tu.
Luyến quân bất khứ quân tu hội,
Tri đắc hậu thời tương kiến vô?

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Tính lại ba phen mình cách mặt,
Lần này râu tóc thảy như bông.
Thương nhau nấn ná giờ ly biệt,
Biết có ngày sau gặp lại không?
Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Quá Đông Đô biệt Lạc Thiên kỳ 2