29/05/2023 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:37

 

Mảnh trăng xưa đã khuất,
day dứt tình người đi.
Tiếng cuốc bèo da diết,
khắc khoải lòng nhớ quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nhớ quê