21/09/2021 09:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề toán viên phường sở cư bích thượng
題蒜園坊所居壁

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2014 21:04

 

Nguyên tác

長安車馬混紅塵,
吾愛吾廬似隱淪。
北闕無書干世譽,
西湖有月給詩貧。
沈浮我是偷生者,
寂寞誰非散髮人。
心事了期陳處士,
野花啼鳥一般春。

Phiên âm

Trường An xa mã hỗn hồng trần,
Ngô ái ngô lư tự ẩn luân.
Bắc khuyết vô thư can thế dự,
Tây Hồ hữu nguyệt cấp thi bần.
Trầm phù ngã diệc thâu sinh giả,
Tịch mịch thuỳ phi tán phát nhân.
Tâm sự liễu kỳ Trần xử sĩ,
Dã hoa đề điểu nhất ban xuân.

Dịch nghĩa

Bụi hồng hỗn tạp vì ngựa xe đất Trường An
Ta yêu ngôi nhà xoàng xĩnh của ta, tựa nhà người ở ẩn
Cửa vua không có thư tín để có vinh dự ở đời
Hồ Tây thì có trăng tặng cho nhà thơ nghèo
Cuộc đời chìm nổi, ta là kẻ lần lữa qua ngày
Sống quạnh hiu, ai đó, không phải là người vất bỏ mũ mão
Lòng này muốn hẹn với xử sĩ họ Trần
Hoa đồng nội cùng tiếng chim hót, một cảnh xuân như nhau

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trường An bụi đỏ ngựa xe quần
Ta thích lều ta tự ẩn thân
Điện Bắc sách không đời chả bận
Hồ Tây trăng sẵn giúp thơ vần
Nổi chìm mình cũng nên vui sống
Vắng vẻ ai không tóc xoã trần
Tâm sự hiểu thêm Trần xử sĩ
Nội hoa chim hót đất trời xuân
Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đề toán viên phường sở cư bích thượng