28/05/2024 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh minh hoạ Âu Dương Sơn Lập kỳ 2
清明和歐陽山立其二

Tác giả: Lưu Sân - 劉詵

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 21:51

 

Nguyên tác

細雨海棠成子,
餘寒江燕初歸。
立馬橋西沽酒,
行人未試春衣。

Phiên âm

Tế vũ hải đường thành tử,
Dư hàn giang yến sơ quy.
Lập mã kiều tây cô tửu,
Hành nhân vị thí xuân y.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mưa nhỏ hải đường thành trái
Lạnh nhiều trở lại én sông
Dừng ngựa bên cầu mua rượu
Áo xuân chưa thử chưa dùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Sân » Thanh minh hoạ Âu Dương Sơn Lập kỳ 2