08/10/2022 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 1
甲子秋九月十五日夜于臬署開筵東芝氏吟示一律步韻相酬其一

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 01/01/2015 12:20

 

Nguyên tác

憑欄審曲又高歌,
如此清秋思若何。
千古寒光鍪嶺月,
一般香意洞城花。
相招舊雨樓頭宴,
偏億輕風海上槎。
不老文章春去復,
梅開菊瘦夢魂多。

Phiên âm

Bằng lan thẩm khúc hựu cao ca,
Như thử thanh thu tư nhược hà.
Thiên cổ hàn quang Mâu lĩnh[1] nguyệt,
Nhất bàn hương ý Ðộng thành[2] hoa.
Tương chiêu cựu vũ[3] lâu đầu yến,
Thiên ức khinh phong hải thượng trà.
Bất lão văn chương xuân khứ phục,
Mai khai cúc sấu mộng hồn đa.

Dịch nghĩa

Dựa lan can nghe khúc nhạc lại hát ca vang lừng
Trời thu đẹp như vậy sao lại thấy ngỡ ngàng gì
Trăng núi Ðâu Mâu lạnh lẽo ngàn năm
Hoa thành Ðộng Hải vẫn ngát mùi hương thơm
Cùng mời bạn cũ lên lầu mở tiệc
Lại nhớ đến khi chơi thuyền trên biển khi gió nhẹ
Xuân đi xuân lại chuyện văn chương còn mãi
Mai nở cúc tàn cứ mộng mơ nhiều

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Bên lầu phổ nhạc hát ca vang
Thu mộng vì đâu lại ngỡ ngàng
Trăng rạng núi Mâu ngàn kiếp lạnh
Hoa khoe thành Ðộng một mùi hương
Lên lầu tiệc mở cùng say đắm
Chơi biển thuyền lay mãi nhớ thương
Muôn thuở văn chương xuân mấy độ
Cúc tàn mai nở mộng lan man
Lời tự: “Án sát Quảng Bình” 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Giáp Tý tức năm 1924.

[1] Núi Ðâu Mâu ở Quảng Bình.
[2] Thành Ðộng Hải tức cổ thành Quảng Bình.
[3] Lấy ý trong câu “Cựu vũ tân tri” 舊雨新知, chỉ bạn cũ, khách hàng cũ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Giáp Tý thu cửu nguyệt thập ngũ nhật dạ vu niết thự khai diên Đông Chi thị ngâm thị nhất luật bộ vận tương thù kỳ 1