14/04/2021 21:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 1
悼阮桂姬其一

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2018 18:23

 

Nguyên tác

明珠百琲辨何難,
為愛纎腰戒薄紈。
香好朝薰能損肺,
花眈曉摘易傷寒。
絳桃命短因風妒,
絡繡情多合鼻酸。
慨息綠衣人不見,
東星三五夜橫殘。

Phiên âm

Minh châu bách bội biện hà nan,
Vị ái tiêm yêu giới bạc hoàn.
Hương hiếu triêu huân năng tổn phế,
Hoa đam hiểu trích dị thương hàn.
Giáng đào mệnh đoản nhân phong đố,
Lạc tú tình đa hợp tị toan.
Khái tức lục y nhân bất kiến,
Đông tinh tam ngũ dạ hoành tàn.

Dịch nghĩa

Chuỗi châu, phân biệt dễ chi?
Kỵ dùng lụa mỏng, yêu vì lưng thon.
Xông hương hại phổi, sức non,
Hái hoa sớm lạnh e cơn thương hàn.
Gió ghen đào thắm mau tàn,
Đa tình, chịu cảnh tân toan đủ mùi.
Người áo lục đã khuất rồi,
Sao vài ba chấm lặn trời phía đông.

Bản dịch của Hoài Anh

Bạn thân Gia Định được bao?
Lê khanh nay lại cưỡi sao về trời.
Lễ nhập quan đã cử rồi,
Còn nâng vạt áo lau chùi lệ mưa.
Phong lưu sĩ hạnh có thừa,
Nhìn ngự bình ngỡ hoạ đồ chàng Vương.
Nỡ phiền trung sứ điếu tang,
Còn đâu dâng sớ nhà vàng “thập tư”.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Điệu Nguyễn Quế Cơ kỳ 1