29/09/2020 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gởi lòng

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/08/2012 20:55

 

Tặng Phan Văn Dật

Muôn dặm tình xuân tin đã sang
Thềm mai sương nhuốm mộng chưa vàng
Gởi lòng nỡ mượn hương vườn khác
Thà giấc cung trung ngỡ phụ phàng
Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Gởi lòng