23/05/2022 18:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt tình

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 02/04/2009 01:35

 

Em cầm trăng chải dòng sông
Những con sóng mướt xuôi dòng trên vai
Tình anh như gã dân chài
Cắm sào trên mái tóc dài Mỵ Nương

Sợi nào buộc nhớ buộc thương
Sợi nào đưa tiếng sáo vương cửa lầu
Khối tình neo chặt dòng sâu
Ai chia giọt lệ rầu rầu đêm hoa

Sợi buồn ta cắm riêng ta
Bâng khuâng nửa mảnh trăng tà cảm thông
Mắt tình em hiện dòng sông
Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Mắt tình