28/10/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2
自君之出矣其二

Tác giả: Quách Dực - 郭翼

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 22:35

 

Nguyên tác

自君之出矣,
徒寫零落耳。
思君如車輪,
輾轉愁不已。

Phiên âm

Tự quân chi xuất hĩ,
Đồ tả linh lạc nhĩ.
Tư quân như xa luân,
Triển chuyển sầu bất dĩ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ ngày chàng bước chân đi
Tất cả trống trơn hoang vắng
Nhớ chàng như bánh xe quay
Chở theo sầu em không lặng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Dực » Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2