13/08/2022 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca
聽舊宮中樂人穆氏唱歌

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/04/2014 14:44

 

Nguyên tác

曾隨織女渡天河,
記得雲間第一歌。
休唱貞元供奉曲,
當時朝士已無多。

Phiên âm

Tằng tuỳ Chức Nữ độ Thiên Hà,
Ký đắc vân gian đệ nhất ca.
Hưu xướng Trinh Nguyên[1] cung phụng khúc,
Đương thì triều sĩ dĩ vô đa.

Dịch nghĩa

Đã từng theo (diễn tích) Chức Nữ qua sông Ngân Hà,
Nên đã để lại trong mây danh tiếng người ca hay nhất.
Thôi hát những bài cung phụng thời năm Trinh Nguyên,
Những người xuất cung như bà không được bao nhiêu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua Thiên Hà cùng nàng Chức Nữ
Để lại mây bất tử giọng ca
Trinh Nguyên cung phụng nghỉ ca
Đương thời cung xuất như bà đâu bao
[1] Niên hiệu của Đường Đức Tông, từ 785 đến 804.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thính cựu cung trung nhạc nhân Mục thị xướng ca