28/02/2021 05:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quạ kêu nam đáo nữ phòng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 14/10/2008 05:53

 

Quạ kêu nam đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
Liệu bề đát được thì đương,
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Quạ kêu nam đáo nữ phòng