25/06/2024 17:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi em ở lại nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 13/10/2008 05:28

 

Anh đi, em ở lại nhà
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ
Lầm than bao quản muối dưa
Anh đi, anh liệu chen đua với đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi em ở lại nhà