03/03/2021 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ hoa

Tác giả: Trần Ninh Hồ - Trần Hữu Hỷ

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi bruce lee vào 06/12/2010 20:22

 

Đến cả những buồn vui cũng quy đổi thành tiền
Thôi thì đành buông xuôi cho câu thơ tiếp thị
Chợt qua chợ ngắm hoa lại thấy hoa có lý
Hoa vẫn thắm quá chừng ngay giữa bán mua
Nguồn: Trần Ninh Hồ, Thơ gửi cho thơ, NXB Hội nhà văn, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ninh Hồ » Chợ hoa