25/01/2022 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1
和武敦興詩其一

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 21:46

 

Nguyên tác

賢路天多曜福星,
同州南轉馬奔程。
三春花草邀成趣,
百里江山樂有情。
敢謂兼科長政事,
可能酬世有功名。
宦遊此地饒佳勝,
併作雲煙筆下生。

Phiên âm

Hiền lộ thiên đa diệu phúc tinh,
Đồng châu nam chuyển mã bôn trình.
Tam xuân hoa thảo yêu thành thú,
Bách lý giang sơn lạc hữu tình.
Cảm vị kiêm khoa trường chánh sự,
Khả năng thù thế hữu công danh.
Hoạn du thử địa nhiêu giai thắng,
Tính tác vân yên bút hạ sanh.

Dịch nghĩa

Không phận thuộc tỉnh của hiền khế có nhiều sao phúc soi
Ta được đổi tới huyện Đồng Xuân ở phía nam nhiệm sở cũ nên đi ngựa mà đến
Hoa cỏ tháng ba mùa xuân như mời gọi ta khiến ta thích thú
Sông núi trong trăm dặm như có tình với ta, khiến ta sung sướng
Há dám nói rằng ta thành thạo cả khoa chánh trị?
Sức có thể đáp ứng với thời thế mà có công danh
Đến làm quan đất này là nơi có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng
Bèn dùng bút vẽ vời nên mây khói

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Tỉnh Phú trời cho lắm phúc tinh
Huyện Đồng chuyển đến, ngựa bôn trình
Ba xuân hoa cỏ xem thành thú
Trăm dặm giang sơn thấy hữu tình
Dám nói đã từng rành chánh sự?
Ứng thời tuỳ sức lập công danh
Cảm vì đất hoạn nhiều giai thắng
Bút hứng vẽ vời mây khói sanh
Nguyên chú: Võ Đôn Hưng là học sinh trường tỉnh, người ở hạt ta trị nhậm.

Tập thơ không thấy chép bài xướng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1