16/08/2020 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sá bao cá chậu chim lồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2019 22:48

 

Sá bao cá chậu chim lồng,
Hễ người quân tử cố cùng mới nên.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sá bao cá chậu chim lồng