20/07/2024 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thứ Hạc Cao vận
次鶴皋韻

Tác giả: Trần Văn Gia - 陳文嘉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2022 17:59

 

Nguyên tác

百慮紛頭歲又艱,
風淒淒送雨澘澘。
故園悶對花顏悴,
異類愁催鳥語蠻。
安得豐年逢玉貴,
難教合浦復珠還。
天高帝遠神幽默,
曾俯憑臨旦夕間。

Phiên âm

Bách lự phân đầu, tuế hựu gian,
Phong thê thê tống vũ san san.
Cố viên muộn đối hoa nhan tuỵ,
Dị loại sầu thôi điểu ngữ man.
An đắc phong niên phùng ngọc quý,
Nan giao Hợp Phố phục châu hoàn.
Thiên cao, đế viễn, thần u mặc,
Tằng phủ bằng lâm đán tịch gian.

Bản dịch của Việt Thao

Trăm mối to vò, lại khó khăn,
Gió mưa sùi sụt rét căm căm.
Buồn hoa xơ xác đau vườn cũ,
Sầu tiếng “xi xô” lạ giọng chăm.
Thóc đến ngày mùa mong chẳng được,
Châu về Hợp Phố khó chi bằng.
Vua xa, trời thẳm, thần câm lặng,
Sớm tối còn soi xét được chăng?
Rút từ Tích chỉ tập.

Hạc Cao là hiệu của Đỗ Bỉnh Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Văn Gia » Thứ Hạc Cao vận