06/12/2019 14:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng chiều

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2019 17:21

 

Gởi người một chút tình xanh
Đã nghe lá úa rụng quanh chỗ ngồi
Mây về với gió xa xôi
Tôi về đếm giọt buồn trôi xuống chiều
Gởi người một chút hương yêu
Đã nghe như thể ít nhiều phoi pha
Vô tình vạt nắng đi qua
Trái tim đau nhuộm bóng tà huy xưa...
Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Bóng chiều