21/05/2024 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần Âm hành
汾陰行

Tác giả: Lý Kiệu - 李嶠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2009 11:55

 

Nguyên tác

山川滿目淚沾衣,
富貴榮華能幾時?
不見只今汾水上,
惟有年年秋雁飛。

Phiên âm

Sơn xuyên mãn mục, lệ triêm y,
Phú quý vinh hoa năng kỷ thì?
Bất kiến chỉ kim Phần thuỷ thượng,
Duy hữu niên niên thu nhạn phi.

Dịch nghĩa

Núi sông tràn đầy mắt, nước mắt chảy ướt áo,
Phú quý vinh hoa được bao lâu?
Thứ không thấy ở trên sông Phần ngày nay,
Duy chỉ có bóng nhạn hằng năm vẫn bay khi thu về.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Núi sông ngợp mắt, lệ tuôn ròng,
Phú quý vinh hoa thoáng chốc xong.
Vắng bóng sông Phần nay chỉ có,
Thu về bóng nhạn vượt bay sang.
Hai câu cuối lấy từ điển tích Hán Vũ Đế xưa từng nhiều lần tới Phần Âm để tế thần. Trong một lần, ông làm bài Thu phong từ, mở đầu bằng “Thu phong khởi hề bạch vân phi, Thảo mộc hoàng lạc hề nhạn nam quy” 秋風起兮白雲飛,草木黃落兮雁南歸 (Gió thu nổi chừ mây trắng bay, Cây cỏ vàng rụng chừ nhạn bay về nam).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kiệu » Phần Âm hành