13/07/2020 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:23

 

Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả,
Bâng khuâng như con cá hiệp vầy.
Thiếp gặp đặng chàng giữa hội trời mây,
Trước là hội ngộ sau kết nghĩa sum vầy nợ duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nào khi thiếp một đàng, chàng một ngả