25/09/2021 20:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dư tương nam quy Yên Triệu chư công tử huề kỹ bả tửu tiễn biệt tuý trung tác bả tửu thính ca hành
餘將南歸燕趙諸公子攜妓把酒錢別醉中作把酒聽歌行

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/01/2018 12:19

 

Nguyên tác

君把酒,聽我歌。
君不見陌上桑,
鶉奔奔兮鵲疆疆。
高堂今夕燈燭光,
燕姝趙女吹笙簧。
君把酒,聽我歌。
美人美人美如此,
傾城傾國良有以。
周惑褒姒烽火起,
紂惑妲己賢人死。
君把酒,聽我歌。
漢家之亂呂太後,
唐家之亂武則天。
魏公銅臺化焦土,
隋煬月殿成飛烟。
君把酒,聽我歌。
美人美人色可食,
美人美人笑可愛。
美人命薄爭奈何,
美人色衰相棄背。
美人一笑難再得,
美人絕色今何在。
君不見:
馬嵬坡下楊太真,
天生尤物不足珍。
那及唐虞九婦人,
千古萬古名不湮。

Phiên âm

Quân bả tửu, thính ngã ca. 
Quân bất kiến mạch thượng tang,
Thuần bôn bôn hề thước cương cương。 
Cao đường kim tịch đăng chúc quang,
Yên xu Triệu nữ xuy sanh hoàng. 
Quân bả tửu, thính ngã ca. 
Mỹ nhân mỹ nhân mỹ như thử,
Khuynh thành khuynh quốc lương hữu dĩ。 
Chu hoặc Bao Tự phong hoả khởi,
Trụ hoặc Đát Kỷ hiền nhân tử. 
Quân bả tửu, thính ngã ca.
Hán gia chi loạn Lữ thái hậu,
Đường gia chi loạn Vũ Tắc Thiên. 
Nguỵ công Đồng đài[1] hoá tiêu thổ,
Tuỳ Dương Nguyệt điện[2] thành phi yên.
Quân bả tửu, thính ngã ca. 
Mỹ nhân mỹ nhân sắc khả thực,
Mỹ nhân mỹ nhân tiếu khả ái.
Mỹ nhân mệnh bạc tranh nại hà,
Mỹ nhân sắc suy tương khí bối. 
Mỹ nhân nhất tiếu nan tái đắc,
Mỹ nhân tuyệt sắc kim hà tại. 
Quân bất kiến:
Mã Ngôi pha hạ Dương Thái Chân,
Thiên sinh vưu vật bất túc trân.
Na cập Đường Ngu[3] cửu phụ nhân[4],
Thiên cổ vạn cổ danh bất nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Có thấy dâu xanh mọc trên đường,
Chạy mất chim thuần, bay chim thước.
Nhà cao đêm nay đuốc sáng choang,
Gái đẹp Triệu Yên thổi sanh hoàng.
Mời anh nâng chén nghe tôi há.
Người đẹp người đẹp đẹp thế kia,
Nghiêng thành nghiêng nước trời cho sắc.
Đốt Phong hoả đài Chu Bao Tự,
Tru diệt người hiền Ân Đát Kỷ.
Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Lã Hậu gây loạn triều nhà Hán,
Khuynh loát đời Đường Vũ Tắc Thiên.
Nguỵ công Đồng Tước thành tro cát,
Nguyệt điện Tuỳ Dương theo khói tan.
Mời anh nâng chén nghe tôi hát.
Người đẹp người đẹp ôi người đẹp,
Sắc ấy có thể ăn được không?
Tiềng cười yêu mị tan nát lòng.
Mỹ nhân bạc mệnh, phận có khác,
Mỹ nhân sắc tàn anh chẳng mong.
Nụ cười ngàn vàng khó tìm gặp,
Giai nhân tuyệt sắc nay ở đâu?
Anh thấy chăng,
Dưới gò Mã Ngôi chính Dương Phi,
Vưu vật trời sinh chẳng trân quý.
Đâu bằng phụ nhân của Đường Ngu,
Ngàn năm vạn năm danh không phí.
[1] Tào Tháo xây Đồng Tước đài 銅雀臺 trên sông Chương, Nghiệp quận.
[2] Tuỳ Dương Đế (Dương Quảng) xây Nguyệt điện.
[3] Đường Nghiêu và Ngu Thuấn.
[4] Chín bề tôi giỏi và vợ của Thuấn là Ấp Khương 邑姜 cũng là một hiền thần. Người trước nói: “Cửu nhân trị ngoại, Ấp Khương trị nội” 九人治外,邑姜治内 (9 hiền thần cai trị ở ngoài, còn Ấp Khương cai quản trong nội cung).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Dư tương nam quy Yên Triệu chư công tử huề kỹ bả tửu tiễn biệt tuý trung tác bả tửu thính ca hành