21/03/2023 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung sơ hạ
客中初夏

Tác giả: Tư Mã Quang - 司馬光

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 28/10/2008 02:31

 

Nguyên tác

四月清和雨乍晴,
南山當戶轉分明。
更無柳絮因風起,
惟有葵花向日傾。

Phiên âm

Tứ nguyệt thanh hoà vũ sạ tình,
Nam sơn đương hộ chuyển phân minh.
Cánh vô liễu nhứ nhân phong khởi,
Duy hữu quỳ hoa hướng nhật khuynh.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tháng Tư mưa tạnh trời trong
Nam Sơn trước cửa núi non điệp trùng
Liễu im bởi vắng gió đông
Hoa quỳ hướng mặt trời hồng nghiêng nghiêng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tư Mã Quang » Khách trung sơ hạ