23/06/2024 02:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 4
十月感懷詩其四

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 03:35

 

Nguyên tác

我昔曾遊莫斯科,
菩提樹底弄輕舸。
紅場今日知如海,
萬口齊聲唱頌歌。

Phiên âm

Ngã tích tằng du mạc tư khoa,
Bồ đề thụ để lộng khinh kha (khả).
Hồng trường kim nhật tri như hải,
Vạn khẩu tề thanh xướng tụng ca.

Bản dịch của Phan Văn Các

Ta trước từng thăm Matxcơva
Dưới cây đề rậm lướt thuyền qua
Hồng trường nay hẳn tràn như biển
Hàng vạn con người rập tiếng ca

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Thập nguyệt cảm hoài thi kỳ 4