08/02/2023 16:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách cư thuật hoài
客居述懷

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/05/2013 12:09

 

Nguyên tác

文章誤我有生前,
博得孤官遠一天。
夜錦自知身富貴,
歲華不覺日推遷。
年浮虛譽還增蠢,
夕怯長更苦不眠。
遙望故居何處是,
濃青碧珥舊山川。

Phiên âm

Văn chương ngộ ngã hữu sinh tiền,
Bác đắc cô quan viễn nhất thiên.
Dạ cẩm tự tri thân phú quý,
Tuế hoa bất giác nhật thôi thiên.
Niên phù hư dự hoàn tăng xuẩn,
Tịch khiếp trường canh khổ bất miên.
Dao vọng cố cư hà xứ thị,
Thanh Nùng bích Nhị cựu sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Văn chương làm lầm lỡ cuộc đời ta
Đánh cược với chức quan lẻ loi ở góc trời xa
Áo gấm đi đêm chỉ riêng mình biết mình phú quý (không ai biết mình)
Năm tháng qua đi chẳng biết qua từng ngày xô đẩy
Tuổi nhiều lên, danh dự hão càng thêm ngu xuẩn
Đêm thêm sợ canh dài đằng đẵng không sao chợp mắt
Xa trông nhà cũ không biết ở chốn nào
Núi Nùng xanh sông Nhị biếc vẫn non nước cũ

Bản dịch của Châu Hải Đường

Văn chương lầm lỡ cuộc đời ta;
Cược chức quan quèn góc bể xa.
Phú quý riêng hay, đêm mặc gấm;
Năm tàn chẳng biết, bóng ngày qua.
Tuổi nhiều danh hão càng thêm ngốc
Đêm sợ canh dài giấc chẳng ra.
Quê cũ chốn nào xa ngóng mãi,
Nùng xanh Nhị biếc nước non nhà.
Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Khách cư thuật hoài