25/06/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu Tiên trấn
朱仙鎮

Tác giả: Lý Mộng Dương - 李夢陽

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 22:31

 

Nguyên tác

水店回罔抱,
春湍滾白沙。
戰場猶傍柳,
遺廟只棲鴉。
萬古關河淚,
孤村日暮笳。
向來戎馬志,
辛苦為中華。

Phiên âm

Thuỷ điếm hồi vong (võng) bão,
Xuân xuyền cổn bạch sa.
Chiến trường do bạng liễu,
Di miếu chỉ thê nha.
Vạn cổ quan hà lệ,
Cô thôn nhật mộ già.
Hướng lai nhung mã chí,
Tân khổ vị Trung Hoa.

Dịch nghĩa

Nước bao quanh ngôi điếm
Dòng nước xuân cuốn cát trắng về
Chiến trường còn bên rặng liễu
Miếu thờ chỉ thấy quạ đậu
Nước mắt muôn thuở về dòng sông và quan ải
Làng lẻ loi chiều về nghe tiếng khèn
Chí bấy lâu giết giặc
Gian khổ vì đất nước Trung Hoa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nước vòng quanh điếm chảy
Cuốn cát trắng dòng xuân
Liễu cạnh chiến trường cũ
Quạ chao miếu cổ ồn
Lệ quan hà vạn cổ
Già nắng tà cô thôn
Chí giáp ngựa ngày ấy
Vì Trung Hoa dấn thân
Chu Tiên trấn nay ở phía tây nam thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Năm Thiệu Hưng thứ 10, Nhạc Phi đại phá quân Kim ở Yển Thành, tiến quân đến trấn này, thừa thắng muốn thu hồi Biện Kinh. Cao Tông phát liền 12 đạo kim bài bắt rút quân. Nhạc Phi than: “Công sức mười năm, bỏ đi trong một chốc”. Tác giả nhớ đến người anh hùng nên làm bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Mộng Dương » Chu Tiên trấn