31/03/2023 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Sông vắng lặng...)

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 18:51

 

Sông vắng lặng, trăng không thuyền xuống bến
Ghé lòng xanh thẫm trúc bên cầu
Xứ thương nhớ nghìn đời e khó đến
Ngựa mỏi rồi nào nỡ thúc đi mau
1936

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Vô đề (Sông vắng lặng...)