19/10/2021 12:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sóng pha lê

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2020 19:17

 

Ai được nghe bài thơ tình đầu tiên
Giọng truyền cảm rung lên ly nước sóng
Sóng nhỏ thôi bởi pha lê rất mỏng
Mỏng như lời anh rơi xuống chạm vào thơ...
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Sóng pha lê (thơ), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Sóng pha lê