17/01/2021 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian của sự sống
Ora

Tác giả: Makiuti Tongia

Nước: Đảo Cook
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2010 04:05

 

Nguyên tác

Nous aimons à dire
Que le temps ne signifie rien
Mais
Regarde ces jeux auxquels nous jouons
La nourriture que nous mangeons
Regarde ces changements qui bouleversent
Notre marae

Il l'ny a de kikau sur les maisons
Plus d'umu pour cuire le kai
Plus de ces journées passées sur la pirouge
Qui tendaient nos muscles

Regarde ces avions à réaction
Et puis regarde ces barques délabrées
Ces umu abandonnés
Tout cela ne nous parle-t-il pas
Du temps ?

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Chúng ta đều thích nói
Thời gian chẳng có nghĩa gì
Song bạn hãy nhìn
Các trò mà chúng ta chơi
Các thức mà chúng ta ăn
Hãy nhìn các xáo trộn
Tại nơi thiêng liêng ta nhóm họp

Không còn lá dừa trên mái nhà ta
Cũng không còn
Cả bếp đào trong đất để đun nấu
Không còn những ngày đêm
Lênh đênh trên thuyền độc mộc
Để co giãn bắp thịt ta

Hãy nhìn những phi cơ phản lực
Và hãy nhìn những con đò hỏng
Những bếp đào trong đất bị bỏ rơi
Phải chăng các việc đó
Không nói gì
Về thời gian?
Nguồn: Một vườn thơ năm châu, NXB Văn học, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Makiuti Tongia » Thời gian của sự sống