22/05/2022 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ thứ

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2016 14:36

 

Muốn bẻ cành hoa biết tặng ai
Hương còn ngan ngát, sắc chưa phai
Nhà xa, quán khách không nơi cắm
Đâu nỡ mang theo bước lạc loài
10-1978

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Lữ thứ