19/09/2021 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Chiêu Ứng
宿昭應

Tác giả: Cố Huống - 顧況

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2009 02:55

 

Nguyên tác

武帝祈靈太乙壇,
新豐樹色繞千官。
那知今夜長生殿,
獨閉山門月影寒。

Phiên âm

Vũ Đế kỳ linh Thái Ất đàn,
Tân Phong thụ sắc nhiễu thiên quan.
Na tri kim dạ Trường Sinh điện,
Độc bế sơn môn nguyệt ảnh hàn.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vũ Đế cầu thiêng Thái Ất đàn
Tân Phong cây cối đẹp ngàn quan
Đêm nay đâu biết Trường Sinh điện,
Trăng lẻ non hoang ánh lạnh tràn
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Huống » Túc Chiêu Ứng