16/07/2024 15:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng Hoàng đài vọng tế tiến sĩ Trịnh Phục Sơ lục sự
鳯凰臺望祭進士鄭復初録事

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2021 15:03

 

Nguyên tác

已矣鄭録事,
功名與願違。
鬚翹如揷戟,
體弱不勝衣。
白日長江去,
青山何處歸。
崇臺三酹酒,
目斷鴈南飛。

Phiên âm

Dĩ hĩ Trịnh lục sự,
Công danh dữ nguyện vi.
Tu kiều như sáp kích,
Thể nhược bất thăng y.
Bạch nhật Trường Giang khứ,
Thanh sơn hà xứ quy.
Sùng đài tam lỗi tửu,
Mục đoạn nhạn nam phi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi rồi ông Trịnh lục sự,
Công danh ý nguyện lìa tan.
Râu cằm vễnh như kích chống,
Tấm thân hao nhược suy tàn.
Trời sáng theo Trường Giang chảy,
Về đâu giữa chốn xanh ngàn.
Đài cao ba lần rưới rượu,
Nhạn bay cuối mắt nam hoang.
Trịnh Phục Sơ tức Trịnh Nguyên Thiện 鄭元善, tự Phục Sơ, quê huyện Ngọc Sơn 玉山, Giang Tây, đỗ tiến sĩ năm Diên Hựu thứ 5 (1318), nhậm Huyện thừa huyện Đức Hưng 德興, Lục sự Xứ Châu 處州錄事, bị vu cáo phải rời nhiệm sở, không lâu bệnh chết năm Nguyên Thống thứ nhất (1333).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Phụng Hoàng đài vọng tế tiến sĩ Trịnh Phục Sơ lục sự