29/05/2022 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhà Tiền Lý

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 25/09/2010 18:37

 

A ởi, hổ phách lưu ly
Đùm con tã nát khác gì lá sen
Nắng sương con tập cho quen
Chân cứng đá mềm – là sức cao minh

Rằng xưa ở huyện Thái Bình
Lý Bôn hợp sức dân mình đứng lên
Tướng Phạm Tu đánh Long Biên
Sức như bão nổi thành liền về tay
Cờ như hoa nở cõi này
Phá thêm Lâm Ấp, một ngày giặc tan
Thu về một mối giang san
Xưng Nam Việt Đế chỉnh trang dần dần
Đặt quốc hiệu là Vạn Xuân
Niên hiệu Thiên Đức, nghĩa nhân trị vì
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Nhà Tiền Lý