25/07/2021 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng La Phù
望羅浮

Tác giả: Ông Phương Cương - 翁方綱

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2010 03:27

 

Nguyên tác

只有蒙蒙意,
人家與釣磯。
寺門鐘乍起,
樵客徑猶非。
四百層全落,
三千丈翠飛。
與誰參畫理,
半麵盡斜暉。

Phiên âm

Chỉ hữu mông mông ý,
Nhân gia dữ điếu ky.
Tự môn chung sạ khởi,
Tiều khách kính do phi.
Tứ bách tằng toàn lạc,
Tam thiên trượng thuý phi.
Dữ thuỳ tham hoạ lý,
Bán diện tận tà huy.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Chỉ có mông lung ý
Người ngồi trơ ghế câu
Cổng chùa chuông vội dóng
Ngư tiều chẳng thấy đâu
Bốn trăm tầng thác đổ
Ba ngàn trượng xanh màu
Không ai bàn lẽ hoạ
Nửa mặt chiều xuống mau
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Phương Cương » Vọng La Phù