29/05/2023 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

U cư
幽居

Tác giả: Jingak Hyesim - 진각혜심

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/06/2017 18:23

 

Nguyên tác

分得樂山仁,
看山眞轉新。
眼綠當在淨,
胸次不生塵。
靜笑雲多事,
閑邀月作隣。
區區利名路,
馳逐彼何人。

Phiên âm

Phân đắc nhạo sơn nhân,
Khán sơn chân chuyển tân.
Nhãn lục đương tại tịnh,
Hung thứ bất sinh trần.
Tĩnh tiếu vân đa sự,
Nhàn yêu nguyệt tác lân.
Khu khu lợi danh lộ,
Trì trục bỉ hà nhân.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Thích núi, ấy người nhân,
Non xanh cũng chuyển vần.
Mắt trong do thanh tĩnh,
Lòng sạch bởi thoát trần.
Cười áng mây đa sự,
Mời vầng nguyệt thân gần.
Ai kia đeo danh lợi,
Bôn tẩu luống nhọc thân.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jingak Hyesim » U cư