24/01/2021 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đẹp nhất con gái làng Tranh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 09:02

 

Đẹp nhất con gái làng Tranh[1],
Chua ngoa kẻ Nhót[2], ba vành kẻ Om[3].
Khảo dị:
Đẹp nhất con gái làng Chanh,
Chua ngoa làng Nhót, ba vành kẻ Om.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Cũng gọi là làng Chanh, tên chữ là Tranh Khúc, nay thuộc xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
[2] Tên nôm làng Đông Phù nay thuộc xã Đông Trạch, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
[3] Tên nôm làng Thọ Am (Om trên), Nội Am (Om dưới), xưa thuộc huyện Thanh Trì, nay thuộc xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đẹp nhất con gái làng Tranh