04/02/2023 04:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười”
“Над головой созвездия мигают”

Tác giả: Robert Rozhdestvensky - Роберт Рождественский

Nước: Nga
Đăng bởi Lan Anh 2 vào 02/12/2009 19:51

 

Nguyên tác

Над головой созвездия мигают.
И руки сами тянутся к огню…
Как страшно мне,
что люди привыкают,
открыв глаза,
не удивляться дню.
Существовать.
Не убегать за сказкой.
И уходить,
как в монастырь,
в стихи.
Ловить Жар-птицу
для жаркого с кашей.
А Золотую рыбку –
для ухи.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười.
Còn đôi tay vươn về ngọn lửa…
Tôi khinh hoàng,
khi nhân gian vô cảm,
Mắt mở nhìn đời,
Chẳng biết cách ngạc nhiên.
Cứ tồn tại vậy thôi.
Không còn chạy theo cổ tích.
Trốn vào thi ca,
như vào tu viện.
Bắt chim lửa
Để cho lên chảo rán
Ăn trưa
Còn cá vàng ngày xưa –
Đem nấu canh ăn tối.
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Rozhdestvensky » “Trên đầu ta ngàn sao lấp lánh cười”