09/08/2022 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về thăm nhà cảm tác

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2014 09:29

 

Quê người rong ruổi bấy nhiêu lâu
Vườn cũ về thăm cảnh dãi dầu!
Trống trải ba gian nhà nhện choán
Ngửa nghiêng bốn mặt dậu bìm leo!
Cội tùng[1] bóng ngả sương rơi lệ!
Ngõ trúc[2] mây che cuốc giục sầu
Lẳng lặng bên thềm ôn chuyện cũ...
...Giựt mình ngỡ đến chốn nào đâu?
1932

Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1967
[1] Chú của tác giả: Một cảnh trong vườn. Câu này mượn ý câu ca dao “Một mai bóng ngả cội tùng, Mũ rơm ai đội, áo mùng ai mang”.
[2] Chú của tác giả: Một cảnh trong vườn. Câu này mượn ý câu “Nghe con sắp được nghỉ hè, Thẩn thơ ngõ trúc rào tre trông chừng” trong bài ca Nhớ con của bà thân chúng tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Về thăm nhà cảm tác