22/09/2020 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị Hằng, thằng Cuội

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 02/08/2011 08:01

 

Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Chứa ai chả chứa, chứa thằng Cuội,
Tôi gớm gan cho cái chị Hằng.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 43, NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Chị Hằng, thằng Cuội