13/08/2020 04:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bùi Địch thư trai ngoạn nguyệt chi tác
裴迪書齋玩月之作

Tác giả: Tiền Khởi - 錢起

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 22:08

 

Nguyên tác

夜來詩酒興,
月滿謝公樓。
影閉重門靜,
寒生獨樹秋。
鵲驚隨葉散,
螢遠入煙流。
今夕遙天末,
清暉幾處愁。

Phiên âm

Dạ lai thi tửu hứng,
Nguyệt mãn Tạ công lâu[1].
Ảnh bế trùng môn tĩnh,
Hàn sinh độc thụ thu.
Thước kinh tuỳ diệp tán,
Huỳnh viễn nhập yên lưu.
Kim tịch dao thiên mạt[2],
Thanh huy kỷ xứ sầu.

Dịch nghĩa

Đêm xuống nổi hứng muốn uống rượu và ngâm thơ,
Trăng sáng soi trên phòng đọc sách của họ Tạ.
Hình ảnh khép lại trước các cửa đóng kín yên tĩnh,
Một cây trơ trọi trong khí thu lạnh.
Con chim thước kinh hãi bay làm lá khô trên cành rơi,
Đom đóm bay theo dòng sương khói.
Đêm nay nơi chân trời xa,
Có vài nơi buồn trong ánh trăng trong.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm xuống muốn ngâm thơ uống rượu
Lầu Tạ công trăng rọi khắp nơi
Cửa im hình ảnh khép rồi
Một cây trơ trọi rã rời khí thu
Chim thước sợ bay vù lá rụng
Đom đóm bay vào vũng khói sương
Đêm nay ở chốn dặm trường
Có vài nơi hẳn buồn thương trăng vàng
[1] Còn gọi là "minh nguyệt chi lâu" nhân Tạ Trang từng viết trong bài "Nguyệt phú" của ông, ở đây mượn để chỉ phòng đọc sách của Bùi Địch.
[2] Mượn chữ trong bài "Nguyệt phú" của Tạ Trang, ý chỉ chân trời xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Khởi » Bùi Địch thư trai ngoạn nguyệt chi tác