31/01/2023 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chữ và lời

Tác giả: Lê Anh Phong

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lê Anh Phong vào 04/07/2021 22:05

 

vừa lời chữ sẽ ra hoa
quá lời cháy chữ thành ra khê tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Anh Phong » Chữ và lời