18/05/2024 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nạn hữu Mạc mỗ
難友幕某

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 03:25

 

Nguyên tác

富家子弟貧家教,
賭膽如天膽似鍼。
車代炮財真偉大,
在囚仍想吃人葠。

Phiên âm

Phú gia tử đệ, bần gia giáo,
Đổ đảm như thiên, đảm tự châm;
“Xa đại pháo tài[1]”, chân vĩ đại,
Tại tù nhưng tưởng ngật nhân sâm.

Dịch nghĩa

Con cái nhà giàu mà nghèo giáo dục,
Gan đánh bạc to như trời mà mật thì nhỏ như cái kim;
Cái tài huênh hoang khoác lác thật là vĩ đại,
Ở tù nhưng vẫn tơ tưởng ăn nhân sâm.

Bản dịch của Nam Trân

Con nhà giàu có, nghèo gia giáo,
Đánh bạc gan trời, mật tựa kim;
"Một tấc lên mây", ghê gớm thật,
Ngồi tù mà vẫn ước nhân sâm.
[1] Một thành ngữ ở vùng Quảng Đông có nghĩa như “một tấc đến trời”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Nạn hữu Mạc mỗ