20/10/2021 18:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vọng
秋望

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2018 23:06

 

Nguyên tác

暮色蒼然上野臺,
廢塘尚有數荷開。
望中愛殺城南柳,
只怕霜風一夜來。
舍南舍北種芙蓉,
及到秋來次第紅。
自是詩人才思窘,
清風明月有何窮。

Phiên âm

Mộ sắc thương nhiên thượng dã đài,
Phế đường thượng hữu sổ hà khai.
Vọng trung ái sát thành nam liễu,
Chỉ phạ sương phong nhất dạ lai.
Xá nam xá bắc chủng phù dung,
Cập đáo thu lai thứ đệ hồng.
Tự thị thi nhân tài tứ quẫn,
Thanh phong minh nguyệt hữu hà cùng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đài quê ảm đạm sắc chiều,
Ao hoang thấy nở ít nhiều đoá sen.
Thích ôi liễu rủ thành nam,
Gió sương chỉ sợ rụng tàn một đêm.
Bắc nam sen mọc êm đềm,
Đến thu hồng kém phải chìm bậc hai.
Như đây thi sĩ, quẫn tài,
Trăng trong gió mát lai rai không cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Thu vọng