20/10/2021 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ
暮春村舍對花憶京中兄弟

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2013 18:27

 

Nguyên tác

村舍對花思弟兄,
藍江江上雨初晴。
南風不及相思遠,
先逐春雲到鳳城。

Phiên âm

Thôn xá đối hoa tư đệ huynh,
Lam Giang giang thượng vũ sơ tình.
Nam phong bất cập tương tư viễn,
Tiên trục xuân vân đáo phụng thành.

Dịch nghĩa

Nơi thôn xá trước hoa nhớ anh em
Trên sông ở Lam Giang mưa vừa tạnh
Gió nam chẳng bay xa bằng nỗi nhớ của ta
Trước hết hãy lùa áng mây xuân đến kinh thành

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Thôn xá, nhìn hoa nhớ bạn hiền
Sông Lam mưa đã tạnh nguồn trên
Gió Nam đâu sánh lòng ta nhớ
Hãy cuốn mây xuân đến Phụng thành
Nguồn: Các tác gia Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Mộ xuân thôn xá đối hoa ức kinh trung huynh đệ