18/01/2021 18:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khôn ngoan ba chốn, bốn bề

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:52

 

Khôn ngoan ba chốn, bốn bề,
Đừng cho ai lấn, chớ hề lấn ai.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khôn ngoan ba chốn, bốn bề