10/03/2021 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tây Phương sơn tự
過西方山寺

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 01/10/2011 02:19

 

Nguyên tác

偶尋風水過村莊,
隱隱前山見上方。
噶令餘砂堆赤壤,
梵林孤院倚幽篁。
居僧獨占煙霞伴,
浮世相驅塊磊場。
何日吟筇凌絕鼎,
松陰把盞緲蒼茫。

Phiên âm

Ngẫu tầm phong thuỷ[1] quá thôn trang,
Ẩn ẩn tiền sơn kiến thượng phương.
Cát lệnh dư sa[2] đôi xích nhưỡng,
Phạm[3] lâm cô viện ỷ u hoàng.
Cư tăng độc chiếm yên hà bạn,
Phù thế tương khu khối lỗi trường.
Hà nhật ngâm cung lăng tuyệt đỉnh,
Tùng âm bả trản miểu thương mang.

Dịch nghĩa

Đi tìm phong thuỷ ngẫu nhiên qua miền thôn trang
Thấp thoáng thấy ngôi chùa ở phía trước núi
Đan sa còn dư của quan lệnh họ Cát, chất thành đống đất đỏ
Viện tu trơ vơ trong rừng Phạm, dựa vào đám trúc thanh u
Nhà sư một mình làm bạn cùng khói mây
Kiếp phù sinh xô đẩy nhau như trò múa rối
Ngày nào gậy thơ vượt lên đỉnh cao nhất?
Dưới bóng tùng nâng chén, ngắm khoảng mênh mông

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Phong thuỷ vui chân dạo thú quê
Chùa đâu thấp thoáng đỉnh non kia?
Dấu tiên đỏ ối vài mô đá
Cửa Phật xanh rì mấy rặng tre
Thanh vắng nhà thiền riêng cảnh thú
Bon chen cõi tục lắm trò hề
Bao giờ chiếc gậy lên đầu núi
Nâng chén bên thông ngắm bốn bề
Nguyên chú: Núi Tây Phương xưa có tên là núi Câu Lậu. Sách sử chép rằng: Đời Tần có Cát Hồng thích việc luyện đan, biết núi Câu Lậu có đan sa bèn xin làm chức lệnh Giao Chỉ, tức là vùng đất này. Còn tượng Phật chùa chiền dựng trên đỉnh núi là vào khoảng niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740) Thuận Vương (tức Trịnh Giang) có uỷ cho viên Trung sứ đến xây.

Nguồn: Thơ văn Phan Huy Ích - Tập 1: Dụ Am ngâm lục, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1978
[1] Theo sách mai táng của Quách Phác đời Tấn đại ý nói: thuật mai táng chủ yếu là táng chỗ đất có sinh khí, cốt sao cho tụ khí, cho nên thầy địa lí phải quan sát chiều gió thổi và thế nước chảy như thế nào cho phù hợp để sinh khí khỏi bị tiêu tán, như vậy gọi là thuật phong thuỷ.
[2] Chữ đầy đủ là "đan sa". Một thứ đá sắc đỏ, còn gọi là "chu sa", thuốc Đông y có dùng. Ngày xưa cho rằng dùng thứ đá ấy có thể luyện thành thuốc trường sinh.
[3] Phật giáo lấy thanh tịnh làm phần chủ yếu của giáo lý, cho nên đại phàm những điều thuộc về Phật đều gọi là "Phạm".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Quá Tây Phương sơn tự