10/03/2021 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2018 09:51

 

Phiên âm

Danh sơn hà tất tại cao cầu,
Nhã chi hào tình xứng viễn du.
Pháp cự tằng kinh phong quỷ diệt,
Hàn mai dư vị mặc ông lưu.
Hộ hương diệp biện hoài xuân đế,
Tị tuyết hoa niêm tống tửu quy.
Nam bắc do lai thông nhất mạch,
Niên niên đa thị mộng La Phù[1].

Dịch nghĩa

Núi nổi danh hà tất phải đòi cao,
Nhã hứng hào tình xứng gọi cuộc chơi xa.
Đuốc pháp từng bị quỷ gió làm tắt,
Mai tiết lạnh còn lưu lại cho khách thơ.
Che chở hương, vầng lá nhớ rễ xuân,
Tránh tuyết nhón hoa bỏ vào hũ rượu.
Nam Bắc vốn là thông suốt một mạch,
Năm năm phần nhiều là mộng đến La Phù.

Bản dịch của Hoài Anh

Núi chẳng cần cao miễn thú ưa,
Hào tình nhã hứng cuộc nhàn du.
Đuốc thiêng từng tắt vì ma gió,
Mai lạnh riêng còn đợi khách thơ.
Vầng lá che hương hoài nhớ rễ,
Nhón hoa tránh tuyết bỏ vào hồ.
Bắc Nam vốn vẫn thông liền mạch,
Mộng đến La Phù năm tháng xưa.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] La Phù là núi ở thị trấn Tăng Thành, huyện Long Môn và huyện Bác La, tỉnh Quảng Đông. Tương truyền Cát Hồng đời Tấn tu tiên đắc đạo ở đây, sau lấy tích đó gọi là cảnh tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đồng Quảng Đông Võ Trường ôn đăng Mai khâu thưởng nam mai