06/08/2020 06:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai đem tôi đến chốn này

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:31

 

Ai đem tôi đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông.
Ai đem tôi đến đồng không,
Để tôi vơ vẩn tôi mong tôi chờ.
Khảo dị:
Ai đưa em đến chốn này,
Bên kia thì núi bên này thì sông.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai đem tôi đến chốn này