15/08/2022 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Thanh Huy lâu
登清暉樓

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/04/2014 12:51

 

Nguyên tác

潯陽江色潮添滿,
彭蠡秋聲雁送來。
南望廬山千萬仞,
共誇新出棟梁材。

Phiên âm

Tầm Dương giang sắc triều thiêm mãn,
Bành Lễ[1] thu thanh nhạn tống lai.
Nam vọng Lư sơn[2] thiên vạn nhận,
Cộng khoa tân xuất đống lương tài.

Dịch nghĩa

Sông Tầm Dương lúc thuỷ triều lên trông đẹp thêm,
Có tiếng nhạn tới lui bên hồ Bành Lễ.
Nhìn về phía nam thấy núi Lư cao ngàn vạn nhận,
Đang khoe vừa sản ra nhiều thân cây có thể làm cột, kèo nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Tầm Dương nước lên thêm đẹp
Bành Lễ hồ thu rộn tiếng nhàn
Núi Lư ngàn nhận phía nam
Khoe cây vừa lớn đủ làm cột cao
Thanh Huy lâu ở bên hồ Bà Dương, thuộc huyện Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

[1] Tên xưa của hồ Bà Dương.
[2] Núi gần hồ Bà Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Đăng Thanh Huy lâu